YoRice Koji 250 g

Home/Product/YoRice Koji 250 g

YoRice Koji 250 g

180.00฿

สำหรับคนญี่ปุ่น ‘โคจิ’ เป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งสุขภาพของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่ง

สำหรับคนญี่ปุ่น ‘โคจิ’ เป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งสุขภาพของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยผลิตเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ เอนไซม์ในโคจิมีอยู่สองประเภทที่เป็นกุญแจสำคัญในการหมัก (ร่วมถึงการนำไปหมักเบียร์ 😉) ได้แก่ อะไมเลสซึ่งทำให้แป้งแตกตัวเป็นน้ำตาลและโปรตีเอส ซึ่งทำให้โปรตีนแตกออกเป็นเปปไทด์หรือกรดอะมิโน อะไมเลสสร้างความหวานในขณะที่โปรตีเอสสร้างอูมามิ

Read more
Quantity:
Compare
สำหรับคนญี่ปุ่น ‘โคจิ’ เป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งสุขภาพของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยผลิตเอนไซม

สำหรับคนญี่ปุ่น ‘โคจิ’ เป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งสุขภาพของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยผลิตเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ เอนไซม์ในโคจิมีอยู่สองประเภทที่เป็นกุญแจสำคัญในการหมัก (ร่วมถึงการนำไปหมักเบียร์ 😉) ได้แก่ อะไมเลสซึ่งทำให้แป้งแตกตัวเป็นน้ำตาลและโปรตีเอส ซึ่งทำให้โปรตีนแตกออกเป็นเปปไทด์หรือกรดอะมิโน อะไมเลสสร้างความหวานในขณะที่โปรตีเอสสร้างอูมามิ

Read more

Additional information

Weight 0.25 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YoRice Koji 250 g”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Added to cart