เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ในช่วงต้นปี 2563 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะชาวไทใหญ่ชายขอบที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของประเทศไทย พวกเราระดมปลายข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้คนกว่า 6,000 คน รวมถึงเด็กประมาณ 2,500 คน และเด็กกำพร้า 1,500 คน เพื่อเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานของพวกเขา เราจัดการรวบรวมข้าวได้กว่า 150 ตัน พร้อมตั้งคำถามถึงคุณค่าของข้าวไทย?

ด้วยแรงบันดาลใจจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน เราสามารถผสมผสานสองภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง YoRice Amazake ซึ่งเป็นเครื่องดื่มข้าวเพื่อสุขภาพที่เป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถบริโภคเป็นสุดยอดอาหารที่น่าทึ่งหรือใช้เป็นสกินแคร์ได้ นอกจากนี้ เรามีโอกาสทำงานร่วมกับชาวนา (โดยเฉพาะคนไร้สัญชาติ) ในการหาทางออกเรื่องราคาข้าวและปัญหารายได้ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ยากไร้

ประสบการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ เครื่องมือทางการตลาด และนวัตกรรมชีวภาพสามารถใช้แก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร

เรื่องราวของเรา

MSU home room

ปลูกข้าวที่ข่วง

การเกี่ยวข้าวใหม่ รวมกับพี่น้องชุมชนปาเกอญอ

Amazake japanese ricedrink healthyfood superfood Rice Organic.

Back to Top
Added to cart