YoRice Amazake รสข้าวมะลินิลสุรินทร์

Home/Product/YoRice Amazake รสข้าวมะลินิลสุรินทร์

YoRice Amazake รสข้าวมะลินิลสุรินทร์

40.00฿

รสมะลินิลสุรินทร์ จะเป็นข้าวปลอดสารเคมี (ข้าวสีดำอมม่วง) ที่อุดมด้วยสารแอนโธไซยานินและฟีโนลิก ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังไม่ให้เหี่ยวแห้งเร็วก่อนวัยอันควร

Quantity:
Compare
รสมะลินิลสุรินทร์ จะเป็นข้าวปลอดสารเคมี (ข้าวสีดำอมม่วง) ที่อุดมด้วยสารแอนโธไซยานินและฟีโนลิก ซึ่งพิสูจน

รสมะลินิลสุรินทร์ จะเป็นข้าวปลอดสารเคมี (ข้าวสีดำอมม่วง) ที่อุดมด้วยสารแอนโธไซยานินและฟีโนลิก ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังไม่ให้เหี่ยวแห้งเร็วก่อนวัยอันควร

Read more

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YoRice Amazake รสข้าวมะลินิลสุรินทร์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Added to cart