รวมข้าวเกษตรกรพื้นถิ่น ปลอดสาร ปลอดภัย ใส่ใจตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

มั่นใจได้แค่ไหน ว่าข้าวที่เราทานอยู่ทุกวันดีต่อเราและสิ่งแวดล้อมจริงๆ
.
Yorice รวมมาให้แล้วข้าวจากเกษตรกรพื้นถิ่น  ที่ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเมล็ด การปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพที่ปลอดภัย ปลอดสาร รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
.
ผลผลิตที่ได้ออกมาจึงมีค่าดัชนีทางโภชนาการที่สูง บำรุงสุขภาพ มีรสสัมผัสที่นุ่มสดใหม่ และในอีกทางหนึ่งยังช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรท้องถิ่นอีกด้วย
.
ข้าวจากเกษตรกรชุมชนท้องถิ่นมีสายพันธุ์อะไรบ้าง ?
– ข้าวญี่ปุ่นออร์แกนิก
– ข้าวสินเหล็ก
– ข้าว กข43
– ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์
– ข้าวดอยบือซอมี
– ข้าวมะลินิลสุรินทร์
– ข้าวไรซ์เบอร์รี่
– ข้าวสามกษัตริย์ (ข้าวสินเหล็ก/ข้าวหอมมะลิแดง/ข้าวมะลินิลสุรินทร์)
.
เลือกทานข้าวทั้งที เลือกสิ่งดีๆ เพื่อคนในครอบครัวและคนที่คุณรัก เลือกข้าวจากกลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถิ่น

Date:

สิงหาคม 21, 2023

Categories: